Innhold ]
E6 mot Kirkenes en gang på 1980 tallet

Dette er faktisk E6 mellom Varangerbotn og Kirkenes i 1987.
Vi kom med lastebil og var litt i tvil om veien i det hele tatt var kjørbar. Idag er det fin asfaltvei her.